Odstrzał żubrów, wycinka Puszczy Białowieskiej, nowelizacja prawa łowieckiego i ustawy o ochronie przyrody
Odstrzał żubrów, wycinka Puszczy Białowieskiej, nowelizacja prawa łowieckiego i ustawy o ochronie przyrody

Odstrzał żubrów, wycinka Puszczy Białowieskiej, nowelizacja prawa łowieckiego i ustawy o ochronie przyrody

Jeśli możecie aktywnie wesprzeć działania mające chronić nasze lasy i ich mieszkańców, nie zgadzacie się z zaplanowaną degradacją polskiej przyrody lub nie chcecie na swoim podwórku gościć tłumu myśliwych – udostępniajcie, podpisujcie petycje i apele, edukujcie.

Wszyscy możemy chronić nasze bogactwo przyrodnicze.

Nie dla Rzeczpospolitej Myśliwskiej! Apel do Jarosława Kaczyńskiego

Szanowny Pan
Jarosław Kaczyński
Prezes Prawa i Sprawiedliwości

Apel o wstrzymanie prac nad ustawą dla lobby myśliwskiego

Szanowny Panie Prezesie,

Zwracamy się do Pana jako przyjaciela zwierząt z apelem o przerwanie prac nad nowelizacją Prawa łowieckiego przygotowaną przez ministra środowiska Jana Szyszkę. Projekt ten, zamiast dążyć do cywilizowania myślistwa, stanie się źródłem ostrych społecznych konfliktów. Przede wszystkim jednak, w razie jego przyjęcia przez Sejm, doprowadzi do znaczącego pogorszenia standardów ochrony dzikich zwierząt, odda w ręce myśliwych absurdalnie szeroki zakres uprawnień i zlekceważy fundamentalne prawa milionów właścicieli nieruchomości, uniemożliwiając jednocześnie zwykłemu Polakowi korzystanie z uroków ojczystej przyrody.

Projekt ustawy zawiera kontrowersyjne pomysły ministra środowiska, który otwarcie mówi, że „tradycje łowieckie wyssał z mlekiem matki„. Ustawa dotycząca nas wszystkich, w większości nie-myśliwych, została napisana pod dyktando osób, które uprawiają krwawe hobby polegające na zabijaniu zwierząt.

Zgodnie z propozycjami Ministra Szyszki:

  • lista zwierząt łownych ma być tworzona nie z troską o zachowanie narodowych zasobów przyrodniczych, ale dla kultywowania tradycji myśliwskich,
  • właściciele nieruchomości nie będą mogli skutecznie sprzeciwić się polowaniom na ich własnej ziemi,
  • prawo myśliwego do polowania będzie nadrzędne wobec prawa obywateli do korzystania z lasów, łąk i jezior będących własnością społeczną,
  • dzieci nadal będą mogły brać udział w polowaniach, narażone na postrzelenie oraz na uczestnictwo w niezrozumiałym dla nich cierpieniu i zabijaniu zwierząt,
  • myśliwi w dalszym ciągu będą mogli strzelać nawet 100 metrów od naszych domów,
  • myśliwi nadal będą używać wysoce toksycznej amunicji ołowianej, zakazanej w większości krajów Europy,
  • w dalszym ciągu dopuszczone będą polowania zbiorowe, które nie spełniają ustawowych celów łowiectwa i degradują ojczystą przyrodę,
  • dzikie zwierzęta nadal będą dokarmiane, co jedynie zaostrzy problem niekontrolowanego rozrostu ich populacji,
  • psy i dzikie zwierzęta nadal będą na siebie szczute i będą umierały pod pretekstem „sprawdzianów” myśliwskich.

Proponowana nowelizacja została napisana pod dyktando myśliwskiego lobby. Jest wyrazem arogancji i pogardy wobec interesów społecznych i przyrodniczych. Dlatego liczymy na pomoc Pana i apelujemy o wstrzymanie prac nad projektem tej ustawy.

http://petycja.pracownia.org.pl/petycja/nie-dla-rzeczpospolitej-mysliwskiej

 

Do premier Beaty Szydło:

Pani premier,

Apelujemy o powstrzymanie planów odstrzału żubrów, zwłaszcza w celach komercyjnych. Żubr to nie tylko wspaniałe i rzadkie zwierzę, ale także symbol polskiej przyrody, chronione prawem polskim i unijnym. Organizowanie polowań komercyjnych na żubry i dopuszczenie do nieuzasadnionego ich zabijania to zamach na to, co w polskiej przyrodzie najcenniejsze.

Uśmiercanie zwierząt chronionych powinno być ostatecznością. Tymczasem proponowane odstrzały komercyjne żubrów w Puszczy Boreckiej i Puszczy Knyszyńskiej są zaprzeczeniem tej zasady i nie mają prawnego uzasadnienia. Gatunki chronione, takie jak żubr, powinny mieć prawo do naturalnej śmierci, mieć szanse dożycia starości w środowisku, w którym żyją. Wszelkie argumenty, że trzeba zabijać żubry z powodu zbyt dużej ich liczby, starości czy słabej kondycji, nie mają biologicznego uzasadnienia.

Naukowcy i przyrodnicy muszą wypracować metody jak najskuteczniejszego wsparcia i ochrony zagrożonych populacji żubrów, gdzie ogromną rolę powinna odgrywać selekcja naturalna. Zastępowanie jej „działaniami” zagranicznych i krajowych myśliwych to zaprzeczenie wszystkiego, co polscy przyrodnicy osiągnęli przez lata w kwestiach ochrony gatunkowej. Polowania komercyjne drastycznie obniżają unikatową wartość i prestiż tego symbolu ochrony przyrody w Polsce.

Dlatego jeszcze raz apelujemy do Pani – proszę powstrzymać te plany. Polskie dziedzictwo przyrodnicze, którego żubr jest ważną częścią i symbolem, zasługuje na prawdziwą ochronę.

Petycja do wiadomości Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

https://act.greenpeace.org/page/4921/petition/1