Działania społecznie użyteczne, w sferze ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.

Misją Fundacji jest charytatywne, naukowe i edukacyjne angażowanie się w działania społecznie użyteczne, w sferze ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.

Chcemy zachować, chronić i odtwarzać środowisko naturalne. Stawiamy na edukację, ponieważ bez świadomego społeczeństwa nie da się chronić przyrody zarówno w Polsce jak i na świecie.

Wspomagamy rozwój społeczno – gospodarczy wspólnot i społeczności lokalnych, podnosimy kompetencje mieszkańców oraz wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci i młodzieży terenów wiejskich i małych miast. Wspieramy rozwój naturalnego potencjału terenów wiejskich odwołując się do dziedzictwa kulturowego i historycznego, walorów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych terenów wiejskich.

magda--e1485717335731.jpg
Magdalena Gołębiewska
Jestem biologiem i od 15 lat zajmuję się ochroną przyrody w Polsce i na świecie. Przez ponad 12 lat pracowałam w międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF. Współpracuję m.in.  z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra” i Fundacją Łąka. Bez edukacji opartej na zrozumieniu i szacunku dla przyrody, nie da się, moim zdaniem, ochronić bogactwa naturalnego naszej planety. […]