Zielone Szkoły – edukacja przyrodnicza uczniów szkół wiejskich

Projekt edukacyjny ”Zielone Szkoły – edukacja przyrodnicza uczniów szkół wiejskich”.

Zobacz stronę projektu

Opis :

Cel:

Celem głównym projektu jest budowanie wśród uczniów świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i Polski oraz akceptacji dla terenów cennych przyrodniczo w tym chronionych: obszary leśne, Parki Narodowe (PN) i obszary Natura 2000 (N2000).

 

Cele szczegółowe:

  1. Wzrost wiedzy uczniów szkół podstawowych o środowisku przyrodniczym regionu.
  2. Wzrost świadomości i budowanie odpowiedzialności uczniów za środowisko przyrodnicze
  3. Wzrost akceptacji dla terenów cennych przyrodniczo w tym chronionych
  4. Poznanie przez uczniów praktycznego znaczenia pojęcia różnorodności biologicznej i bogactwa gatunkowego regionu.
  5. Umożliwienie uczniom terenów wiejskich udziału w dodatkowych atrakcyjnych formach edukacji połączonych z wyjazdami.
  6. Aktywizacja uczniów szkół z terenów wiejskich poprzez udział w praktycznych  zajęciach terenowych  – nauka poprzez gry i zabawy terenowe, praca metodą projektu.
  7. Możliwość wykorzystania metod oraz gotowych scenariuszy zajęć (aktywnych metod edukacji) w pracy zawodowej nauczycieli.

Działania:

Materiały edukacyjne wraz ze scenariuszami lekcyjnymi  – Materiały do pobrania

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Wyjazdy na Zielone Szkoły

Konkurs dla szkół

Projekt realizowany jest z funduszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej