Szkolnictwo zawodowe a rozwój lokalny.

Szkolnictwo zawodowe a rozwój lokalny pod takim tytułem 26 września 2016 roku, w w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbyła się konferencja zorganizowana z inicjatywy Posła na Sejm RP, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Marka Zagórskiego. Wrześniowe wydarzenie wpisało się w proces konsultacji społecznych związanych z reformą szkolnictwa zawodowego w Polsce.

Organizatorami spotkania są Fundacja Fabryki Przyrody oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, która ma ogromne doświadczenie w zarządzaniu unijnymi programami edukacyjnymi. Organizacje zaprosiły do debaty przedstawicieli biznesu, samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych oraz ministerstw. Uczestnicy wspólnie zastanowią się nad założeniami wdrażanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy w odniesieniu do jej potencjału dla rozwoju lokalnego rynku pracy.

Celem spotkania i debaty było wypracowanie rekomendacji bazujących na dotychczasowych doświadczeniach regionalnych i licznych dobrych praktykach wdrażanych przez przedsiębiorców i szkoły zawodowe w Polsce. Potencjał reformy szkolnictwa zawodowego powinien zostać właściwie wykorzystany także na poziomie regionalnym oraz wspierać rozwój kapitału ludzkiego i lokalnego rynku pracytłumaczy Marek Zagórski, Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu, inicjator wydarzenia.

Szczególna uwaga podczas spotkania poświęcona została jakości kształcenia zawodowego w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, priorytetom związanym z aktywnym włączeniem pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania oraz wprowadzeniem modelu kształcenia, w którym ważną rolę spełniają dobrze wyposażone centra kształcenia praktycznego (CKP) ze ścisłą współpracą z pracodawcami. Wrześniowa konferencja zgromadziła praktyków z województwa mazowieckiego, przedstawicieli rządu, samorządów lokalnych, szkół zawodowych, a także podmioty działające w obszarze lokalnego rynku pracy, którzy wspólnie zastanawiali się nad praktycznymi rozwiązaniami dla priorytetów MEN przedstawionych w propozycji reformy dodaje Minister.

W spotkaniu udział wzięli  Marek Zagórski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Rafał Romanowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.        

Konferencja realizowana była przy współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej oraz objęta była patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej oraz Miasta i Gminy Ostrów Mazowiecka.

Szkolnictwo zawodowe a rozwój lokalny